Posted on

Isplate zarada u 2020 godini

Za sve isplate u 2020, kao i za neisplacene zarade iz 2019 i 2018, itd. primenjuju se novi parametri .

To su: Neoporezivi iznos zarade 16300, stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca (na bruto) 11.5

Cena rada po casu neto 172,54 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 173 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 172,54 ) -1630 : 0,701

Osnovice za zadnike koji rade obracun na 173 dinara po satu: …… a za porodilje i bolovanje su:

  • Za mesece sa 160 sati : 37161,20 ………………………………….. 160 …… 37056,20
  • Za mesece sa 168 sati: 39135,50 ………………………………….. 168 …… 39025,30
  • Za mesece sa 176 sati: 41110,00 ………………………………….. 176 ……. 40994,40
  • Za mesece sa 184 sata: 43084,20 ………………………………….. 184 …… 42963,40

Tako da od 01.01.2020 u programu treba da prvo promenite stopu doprinosa za PIO sa 12% na 11.5% i to onu koja se nalazi u koloni na bruto i pise 12% . To se nece vise menjati tokom godine

Sledece sto treba da promenite je neoporezivi iznos zarade sa dosadasnjih 15300 na 16300 (i to se vise nece menjati u 2020 godini, bez obzira koji mesec radite)

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 155.5 dinara na 173 dinara ( radi izrade aneksa ugovora)

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 25801,00 (i nece se menjati tokom 2020)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 368590 (i nece se menjati tokom 2020)

Tako da tabela za decembar 2019 izgleda ovako

Bruto osnovice

A potrebno je uraditi i aneks ugovora o radu koji posle unosenja ovih osnovica treba uraditi i izgleda ovako

Aneks ugovora