Posted on

Isplate zarada u 2024 godini

Produžene olaksice 08,09,10,11 i važe i u 2024 godini

Kvalifikovana novozaposlena lica u 2024 menjaju šifru olakšica sa 31 na 33 , i sa 32 na 34 (ko je koristio) počev od 01.01.2024 (čak i za decembar 2023 ako se isplaćuje u 2024)

Cena rada po casu neto 271,00 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 271,50 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 271,00 ) – 2500 : 0,701

…………..271,50 dinara po satu…………………………………… 271,00 dinara po satu.(bolovanje)……

Za mesece sa 160 sati : 58402,28 ………………………………….. 160 ……………………….. 58288,16

Za mesece sa 168 sati: 61500,71 …………………………….…….. 168 ……………………….. 61380,89

Za mesece sa 176 sati: 64599,14 …………………………….…….. 176 ………………………… 64473,61

Za mesece sa 184 sata: 67697,57 ………………………………….. 184 …………………………67566,33

Neoporezivi iznos zarade se menja sa dosadasnjih 21712 na 25000 

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 230,50 dinara na 271,00 (ili 271,50) radi izrade aneksa ugovora

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 40.143,00 (i nece se menjati tokom 2024)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 573.470,00 (i nece se menjati tokom 2024)

Ko radi decembar pre 31.12.2023, radi po starim osnovicama, a ko radi sa valutom plaćanja posle 01.01.2024, radi po novim osnovicama, tako da bi za decembar 2023 tabela bruto osnovica izgledala ovako:

BRUTO-OSNOVICE ZA DECEMBAR- ISPLATE POSLE 01.01.2024

Za aneks ugovora o radu podesiti prvo bruto osnovice za januar 2024, pa ići na izradu aneksa ugovora o radu (topli obroj i regres definišite po vašem koliko hoćete, ovako je kod većine ) :

BRUTO-OSNOVICE ZA ZANUAR- PRE IZRADE ANEKSA O RADU

Zatim idite na izradu aneksa:

Posted on

Isplate u 2023 godini

Produžene olaksice 08,09,10,11 i važe i u 2023 godini

Kvalifikovana novozaposlena lica u 2023 menjaju šifru olakšica sa 29 na 31 , i sa 30 na 32 (ko je koristio) počev od 01.01.2023 (čak i za decembar 2022 ako se isplaćuje u 2023)

Cena rada po casu neto 230,00 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 230,50 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 230,00 ) -2171,2 : 0,701

…………..230,50 dinara po satu…………………………………… 230,00 dinara po satu.(bolovanje)……

Za mesece sa 160 sati : 49513,27 ………………………………….. 160 ……………………….. 49399,14

Za mesece sa 168 sati: 52143,79 …………………………….…….. 168 ……………………….. 52023,97

Za mesece sa 176 sati: 54774,32 …………………………….…….. 176 …………………………54648,79

Za mesece sa 184 sata: 57404,85 ………………………………….. 184 …………………………57273,61

Neoporezivi iznos zarade se menja sa dosadasnjih 19300 na 21712 

Stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca smanjena je sa 11% na 10%

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 201,50 dinara na 230,00 (ili 230,50) radi izrade aneksa ugovora

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 35025,00 (i nece se menjati tokom 2023)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 500360,00 (i nece se menjati tokom 2023)

Posted on

Olakcice (dopunjeno- obratiti paznju ko je koristio OL.30)

Lica koja su u 2021 godini koristile olaksicu 27, u ovoj godini menjaju na:

28-kod poslodavca koji je na dan 31.12.2020 imao više od 30 zaposlenih (umanjenje poreza 60% i PIO 85%)

29-kod poslodavca koji je na dan 31.12.2020 imao manje od 30 zaposlenih (umanjenje poreza 60% i PIO 85%)

30- nova olakšica za lica koja steknu status kvalifikovanog lica u 2022 godini, kod firme koja na dan 31.12.2020 godine nije imala više od 30 zaposlenih. -Uslovi za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica su da lice u periodu od 01.01.2019 pa do 31.12.2021 godine nije imalo status zaposlenog ali da je imalo status preduzetnika. (umanjenje poreza 57% i PIO 82%)

znaci ko je koristio ovu olaksicu nema pravo moze ako se javljao na zavod onu 08 (65%)

37- nova olakšica za lica koja se zaposle od 01.03.2022 godine i steknu status kvalifikovanog lica, kod firme koja na dan 31.12.2020 godine nije imala više od 30 zaposlenih. -Uslovi za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica su da lice u periodu od 01.01.2019 pa do 28.02.2022 godine nije imalo status zaposlenog ili korisnika penzije . (umanjenje poreza 70% i PIO 100% minimalna bruto zarada mora da je 76500)

Posted on

Dodatne usluge agencije DREAM SOFT

CENOVNIK

usluga van redovnog održavanja programa

Usluge koje se obavljaju pri dolasku kod klijenta , ili kod mene u agenciji

Reinstalacija kompjutera + elektronsko poslovanje( poreska,APR,CROSO)+ ebanking…….5.000,00 din

Reinstalacija kompjutera + elektronsko poslovanje( poreska,APR,CROSO)……………..…..4.000,00 din

Umrežavanje računara po komadu………………………………………………………….…….600,00 din

Usluge sa daljine (preko anydeska)

Instalacija trial verzije microsoft office (word,excel,acces)……………………………………1.000,00 din

Instalacija ePorezi…………………………………………………………………………………   600,00 din

Instalacija sertifikata po želji (MUP,pošta privredna komora-važi za jednu vrstu ……….…….  600,00 din

Instalacija CROSO…………………………………………………………………………………….600,00 din

Instalacija Bullzip PDF štampača……………………………………………………………………600,00 din

Instalacija doprn-štampača posle  re-instalacije od strane drugih programera………………… 600,00 din

Usluge podrške,obuke itd.

Konsultacije u vezi korišćenja knjgovodstvenog programa ili programa za obračun zarada

– tehničke stvari,  uputstva, saveti ………………………………………………………………..…..besplatno

Godišnja pretlata na konultacije nevezano za korišćenje programa za knjigovodstvo ili programa

za plate, knjigovodstveni saveti, odgovori na razna pitanja- avansno za 2022 godinu .. 12.000,00 din

Obuka po zahtevu klijenta, iznad inicijalne obuke pri prodaji programa,  razradjivanje specificnih situacija koje niste imali , I sve druge obuke koje vas interesuju -prvi sat 3000  dinara, sledeci zapoceti 2000 din

Posted on

Isplate zarada u 2022 godini

Produžene olaksice 08,09,10,11 i važe i u 2022 godini

Kvalifikovana novozaposlena lica u 2022 menjaju šifru olakšica sa 27 na 28 počev od 01.01.2022 (čak i za decembar 2021 ako se isplaćuje u 2022)

Za sve isplate u 2022, kao i za neisplaćene zarade iz 2020 i 2021, itd. primenjuju se novi parametri .

Cena rada po casu neto 201,22 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 201,50 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 201,22 ) -1930 : 0,701

…………..201,50 dinara po satu…………………………………… 201,22 dinara po satu.(bolovanje)……

Za mesece sa 160 sati : 43238,23 ………………………………….. 160 ……………………….. 43174,32

Za mesece sa 168 sati: 45537,80 ………………………………….. 168 ………………………… 45470,70

Za mesece sa 176 sati: 47837,37 ………………………………….. 176 ………………………….47767,08

Za mesece sa 184 sata: 50136,95 ………………………………….. 184 ………………………….50063,45

Neoporezivi iznos zarade se menja sa dosadasnjih 18300 na 19300 (i to se vise nece menjati u 2022 godini, bez obzira koji mesec radite)

Stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca smanjena je sa 11.5% na 11%

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 185 dinara na 201,50 (ili 201,22) radi izrade aneksa ugovora

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 30880,00 (i nece se menjati tokom 2022)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 441140,00 (i nece se menjati tokom 2022)

Tako da tabela za decembar 2021 (ko isplaćuje posle 01.01.2022) izgleda ovako- ako isplatite do 31.12.2021, važe stare cene

Bruto osnovice

A potrebno je uraditi i aneks ugovora o radu koji posle unosenja ovih osnovica treba uraditi i izgleda ovako

Aneks ugovora

Posted on

Isplate zarada u 2021 godini

Kvalifikovana novozaposlena lica (olakšica 26) se u 2021 menja na olakšica 27

Novozaposlena lica koja su zapošljena u 2021 godini ne mogu više koristiti tu olakšicu, već samo oni koji su prošle godine započeli. Lice koje je započelo 2020 sa olakšicom 26 , pa prestalo da radi, kod drugog poslodavca može nastaviti sa olakšicom 27.

Drugi radnici imaju na raspolaganju olakšice 08 i 11 (65% i 75%)

Za sve isplate u 2021, kao i za neisplacene zarade iz 2020 i 2019, itd. primenjuju se novi parametri .

Cena rada po casu neto 183,93 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 185 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 183,93 ) -1830 : 0,701

  • ……………185 dinara po satu…………………………………… 183,93 dinara po satu.(bolovanje)……
  • Za mesece sa 160 sati : 39614,83 ………………………………….. 160 ………………………… 39370,61
  • Za mesece sa 168 sati: 41726,11 ………………………………….. 168 ………………………… 41469,67
  • Za mesece sa 176 sati: 43837,38 ………………………………….. 176 ………………………….43568,73
  • Za mesece sa 184 sata: 45948,64 ………………………………….. 184 ………………………….45667,79

Neoporezivi iznos zarade se menja sa dosadasnjih 16300 na 18300 (i to se vise nece menjati u 2021 godini, bez obzira koji mesec radite)

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 173 dinara na 185 (ili 183,93) radi izrade aneksa ugovora

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 28403,00 (i nece se menjati tokom 2021)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 405750,00 (i nece se menjati tokom 2021)

Tako da tabela za decembar 2020 (ko isplaćuje posle 01.01.2021) izgleda ovako- ako isplatite do 31.12.2020, važe stare cene

Bruto osnovice

A potrebno je uraditi i aneks ugovora o radu koji posle unosenja ovih osnovica treba uraditi i izgleda ovako

Aneks ugovora
Posted on

Isplate zarada u 2020 godini

Za sve isplate u 2020, kao i za neisplacene zarade iz 2019 i 2018, itd. primenjuju se novi parametri .

To su: Neoporezivi iznos zarade 16300, stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca (na bruto) 11.5

Cena rada po casu neto 172,54 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 173 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 172,54 ) -1630 : 0,701

Osnovice za zadnike koji rade obracun na 173 dinara po satu: …… a za porodilje i bolovanje su:

  • Za mesece sa 160 sati : 37161,20 ………………………………….. 160 …… 37056,20
  • Za mesece sa 168 sati: 39135,50 ………………………………….. 168 …… 39025,30
  • Za mesece sa 176 sati: 41110,00 ………………………………….. 176 ……. 40994,40
  • Za mesece sa 184 sata: 43084,20 ………………………………….. 184 …… 42963,40

Tako da od 01.01.2020 u programu treba da prvo promenite stopu doprinosa za PIO sa 12% na 11.5% i to onu koja se nalazi u koloni na bruto i pise 12% . To se nece vise menjati tokom godine

Sledece sto treba da promenite je neoporezivi iznos zarade sa dosadasnjih 15300 na 16300 (i to se vise nece menjati u 2020 godini, bez obzira koji mesec radite)

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 155.5 dinara na 173 dinara ( radi izrade aneksa ugovora)

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 25801,00 (i nece se menjati tokom 2020)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 368590 (i nece se menjati tokom 2020)

Tako da tabela za decembar 2019 izgleda ovako

Bruto osnovice

A potrebno je uraditi i aneks ugovora o radu koji posle unosenja ovih osnovica treba uraditi i izgleda ovako

Aneks ugovora
Posted on

Osnovice decembar 2019

Bruto osnovna zarada       36.859   (155,5  po satu)

Najniza osnovica               23.921

Najvisa osnovica             341.725

Neoporezivi iznos zarade   15.300

Moguci broj casova               176

Osnovica za porodilje  i bolovanje      36.809 (155.30 po satu)

Ovo vazi za isplate u 2019 godini

Posted on

Osnovice novembar 2019

Bruto osnovna zarada       35.084   (155,5  po satu)

Najniza osnovica               23.921

Najvisa osnovica             341.725

Neoporezivi iznos zarade   15.300

Moguci broj casova               168

Osnovica za porodilje  i bolovanje      35.036 (155.30 po satu)

Kod porodilja se uporedjuje osnovica za porodilje i njeno resenje i obracunava se na vecu cifru

Podsetnik: Sve vazece olaksice prestaju 31.12.2019, pa bi dobro bilo da se za njih uradi plata i izvrsi placanje do 31.12.2019, kako biste mogli da podnesete zahtev za povracaj.

izgleda da ce se produziti olaksice i na 2020 godinu.

Posted on

Osnovice oktobar 2019

Bruto osnovna zarada       38.633   (155,5  po satu)

Najniza osnovica               23.921

Najvisa osnovica             341.725

Neoporezivi iznos zarade   15.300

Moguci broj casova               184

Osnovica za porodilje  i bolovanje      38.581 (155.30 po satu)