Posted on

Isplate zarada u 2022 godini

Produžene olaksice 08,09,10,11 i važe i u 2022 godini

Kvalifikovana novozaposlena lica u 2022 menjaju šifru olakšica sa 27 na 28 počev od 01.01.2022 (čak i za decembar 2021 ako se isplaćuje u 2022)

Za sve isplate u 2022, kao i za neisplaćene zarade iz 2020 i 2021, itd. primenjuju se novi parametri .

Cena rada po casu neto 201,22 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 201,50 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 201,22 ) -1930 : 0,701

…………..201,50 dinara po satu…………………………………… 201,22 dinara po satu.(bolovanje)……

Za mesece sa 160 sati : 43238,23 ………………………………….. 160 ……………………….. 43174,32

Za mesece sa 168 sati: 45537,80 ………………………………….. 168 ………………………… 45470,70

Za mesece sa 176 sati: 47837,37 ………………………………….. 176 ………………………….47767,08

Za mesece sa 184 sata: 50136,95 ………………………………….. 184 ………………………….50063,45

Neoporezivi iznos zarade se menja sa dosadasnjih 18300 na 19300 (i to se vise nece menjati u 2022 godini, bez obzira koji mesec radite)

Stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca smanjena je sa 11.5% na 11%

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 185 dinara na 201,50 (ili 201,22) radi izrade aneksa ugovora

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 30880,00 (i nece se menjati tokom 2022)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 441140,00 (i nece se menjati tokom 2022)

Tako da tabela za decembar 2021 (ko isplaćuje posle 01.01.2022) izgleda ovako- ako isplatite do 31.12.2021, važe stare cene

Bruto osnovice

A potrebno je uraditi i aneks ugovora o radu koji posle unosenja ovih osnovica treba uraditi i izgleda ovako

Aneks ugovora