Posted on

Olakcice (dopunjeno- obratiti paznju ko je koristio OL.30)

Lica koja su u 2021 godini koristile olaksicu 27, u ovoj godini menjaju na:

28-kod poslodavca koji je na dan 31.12.2020 imao više od 30 zaposlenih (umanjenje poreza 60% i PIO 85%)

29-kod poslodavca koji je na dan 31.12.2020 imao manje od 30 zaposlenih (umanjenje poreza 60% i PIO 85%)

30- nova olakšica za lica koja steknu status kvalifikovanog lica u 2022 godini, kod firme koja na dan 31.12.2020 godine nije imala više od 30 zaposlenih. -Uslovi za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica su da lice u periodu od 01.01.2019 pa do 31.12.2021 godine nije imalo status zaposlenog ali da je imalo status preduzetnika. (umanjenje poreza 57% i PIO 82%)

znaci ko je koristio ovu olaksicu nema pravo moze ako se javljao na zavod onu 08 (65%)

37- nova olakšica za lica koja se zaposle od 01.03.2022 godine i steknu status kvalifikovanog lica, kod firme koja na dan 31.12.2020 godine nije imala više od 30 zaposlenih. -Uslovi za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica su da lice u periodu od 01.01.2019 pa do 28.02.2022 godine nije imalo status zaposlenog ili korisnika penzije . (umanjenje poreza 70% i PIO 100% minimalna bruto zarada mora da je 76500)