Posted on

Isplate u 2023 godini

Produžene olaksice 08,09,10,11 i važe i u 2023 godini

Kvalifikovana novozaposlena lica u 2023 menjaju šifru olakšica sa 29 na 31 , i sa 30 na 32 (ko je koristio) počev od 01.01.2023 (čak i za decembar 2022 ako se isplaćuje u 2023)

Cena rada po casu neto 230,00 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 230,50 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 230,00 ) -2171,2 : 0,701

…………..230,50 dinara po satu…………………………………… 230,00 dinara po satu.(bolovanje)……

Za mesece sa 160 sati : 49513,27 ………………………………….. 160 ……………………….. 49399,14

Za mesece sa 168 sati: 52143,79 …………………………….…….. 168 ……………………….. 52023,97

Za mesece sa 176 sati: 54774,32 …………………………….…….. 176 …………………………54648,79

Za mesece sa 184 sata: 57404,85 ………………………………….. 184 …………………………57273,61

Neoporezivi iznos zarade se menja sa dosadasnjih 19300 na 21712 

Stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca smanjena je sa 11% na 10%

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 201,50 dinara na 230,00 (ili 230,50) radi izrade aneksa ugovora

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 35025,00 (i nece se menjati tokom 2023)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 500360,00 (i nece se menjati tokom 2023)