O nama

Agencija DREAM-SOFT se bavi razvojem poslovnog aplikativnog softvera, obukama i pružanju podrške sistemskim partnerima, sa velikim znanjem i iskustvom u rešavanju pitanja i problema, koji nastaju prilikom upotrebe moderne tehnologije.

Znamo da je uspešno i efikasno vođenje preduzeća moguće jedino uz podršku kvalitetnog i sigurnog informacionog sistema.

Mikro,malim i srednjim  preduzećima , kao i preduzetnicima, još od davne 1994 godine, nudimo jedan od vodećih softvera u regionu.

DREAM-SOFT je razvio moderan softverski proizvod, podržan na svim platformama , i znatno ulaže razvoj inovacionih tehnologija