Kontakt

Agencija za softverski inžinjering i knjigovodstvene usluge

“DREAM-SOFT” – vlasnik Goran Božović

Adresa:  36300 Novi Pazar, Jalija 75

telefon : +381 62 600559

PIB: 101784398, m.broj: 55075336

tr: 160-30309-38 banka intesa

Нови Пазар 363000, Србија