Posted on Leave a comment

Prijava radnika na CROSO registar od 25.12.2017

OБАВЕШТЕЊЕ ФОНДА ПИО У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСИГУРАЊЕ
ПОЧЕВ ОД 25. 12. 2017. ГОДИНЕ

 

Од понедељка, 25. децембра 2017. године, ступају на снагу измене Закона о раду којима је предвиђено да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, по основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са Законом о раду (уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу, уговор о међусобним правима и обавезама директора који није засновао радни однос), мора да поднесе накасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.

У складу са наведеном изменом Закона о раду, од 25. децембра 2017. године, послодавци неће моћи да подносе пријаве нити са датумом доласка на шалтер ПИО, нити са ранијим датумом, већ само са будућим датумом почетка осигурања – пре ступања на рад запосленог.

У случају да послодавац није поднео пријаву у прописаном року – пре ступања запосленог на рад, мора поднети захтев за утврђивање својства осигураника, уз одговарајуће доказе. Уколико су испуњени услови за признавање својства осигураника Фонд ПИО ће, по доношењу решења, поднети пријаву на осигурање.

Подсећамо вас да је Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања и Уредбом о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, предвиђено да правна лица и предузетници јединствену пријаву за своје запослене подносе у електронском облику, директно преко Портала ЦРОСО.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

one × three =