Posted on

Isplate zarada u 2021 godini

Kvalifikovana novozaposlena lica (olakšica 26) se u 2021 menja na olakšica 27

Novozaposlena lica koja su zapošljena u 2021 godini ne mogu više koristiti tu olakšicu, već samo oni koji su prošle godine započeli. Lice koje je započelo 2020 sa olakšicom 26 , pa prestalo da radi, kod drugog poslodavca može nastaviti sa olakšicom 27.

Drugi radnici imaju na raspolaganju olakšice 08 i 11 (65% i 75%)

Za sve isplate u 2021, kao i za neisplacene zarade iz 2020 i 2019, itd. primenjuju se novi parametri .

Cena rada po casu neto 183,93 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 185 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 183,93 ) -1830 : 0,701

  • ……………185 dinara po satu…………………………………… 183,93 dinara po satu.(bolovanje)……
  • Za mesece sa 160 sati : 39614,83 ………………………………….. 160 ………………………… 39370,61
  • Za mesece sa 168 sati: 41726,11 ………………………………….. 168 ………………………… 41469,67
  • Za mesece sa 176 sati: 43837,38 ………………………………….. 176 ………………………….43568,73
  • Za mesece sa 184 sata: 45948,64 ………………………………….. 184 ………………………….45667,79

Neoporezivi iznos zarade se menja sa dosadasnjih 16300 na 18300 (i to se vise nece menjati u 2021 godini, bez obzira koji mesec radite)

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 173 dinara na 185 (ili 183,93) radi izrade aneksa ugovora

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 28403,00 (i nece se menjati tokom 2021)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 405750,00 (i nece se menjati tokom 2021)

Tako da tabela za decembar 2020 (ko isplaćuje posle 01.01.2021) izgleda ovako- ako isplatite do 31.12.2020, važe stare cene

Bruto osnovice

A potrebno je uraditi i aneks ugovora o radu koji posle unosenja ovih osnovica treba uraditi i izgleda ovako

Aneks ugovora