Posted on

Isplate zarada u 2024 godini

Produžene olaksice 08,09,10,11 i važe i u 2024 godini

Kvalifikovana novozaposlena lica u 2024 menjaju šifru olakšica sa 31 na 33 , i sa 32 na 34 (ko je koristio) počev od 01.01.2024 (čak i za decembar 2023 ako se isplaćuje u 2024)

Cena rada po casu neto 271,00 po satu (za bolovanje i porodilje) , a za radnike preporucujem malo uvecanu 271,50 dinara. Formula za preracun sa neto na bruto = (broj sati * 271,00 ) – 2500 : 0,701

…………..271,50 dinara po satu…………………………………… 271,00 dinara po satu.(bolovanje)……

Za mesece sa 160 sati : 58402,28 ………………………………….. 160 ……………………….. 58288,16

Za mesece sa 168 sati: 61500,71 …………………………….…….. 168 ……………………….. 61380,89

Za mesece sa 176 sati: 64599,14 …………………………….…….. 176 ………………………… 64473,61

Za mesece sa 184 sata: 67697,57 ………………………………….. 184 …………………………67566,33

Neoporezivi iznos zarade se menja sa dosadasnjih 21712 na 25000 

Promenite i minimalnu zaradu po satu sa sadasnjih 230,50 dinara na 271,00 (ili 271,50) radi izrade aneksa ugovora

Najniza osnovica za socijalne doprinose je 40.143,00 (i nece se menjati tokom 2024)

Najvisa osnovica za socijalne doprinose je 573.470,00 (i nece se menjati tokom 2024)

Ko radi decembar pre 31.12.2023, radi po starim osnovicama, a ko radi sa valutom plaćanja posle 01.01.2024, radi po novim osnovicama, tako da bi za decembar 2023 tabela bruto osnovica izgledala ovako:

BRUTO-OSNOVICE ZA DECEMBAR- ISPLATE POSLE 01.01.2024

Za aneks ugovora o radu podesiti prvo bruto osnovice za januar 2024, pa ići na izradu aneksa ugovora o radu (topli obroj i regres definišite po vašem koliko hoćete, ovako je kod većine ) :

BRUTO-OSNOVICE ZA ZANUAR- PRE IZRADE ANEKSA O RADU

Zatim idite na izradu aneksa: